Αφυγραντήρες / Ξηραντήρια Αερίων Καυσίμων

Οι αφυγραντήρες αερίου καυσίμου ή ξηραντήρια αερίου αποτελούν βοηθητικό σύστημα για τις μηχανές αερίου, το οποίο χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση της υγρασίας από το αέριο καυσίμου στα συστήματα συμπαραγωγής (αποξήρανση). Η αφαίρεση νερού από το αέριο καύσιμο συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας καύσης στην μηχανή, αποτρέπει τη συμπύκνωση και προστατεύει τη μηχανή από τα οξέα.


Η ξήρανση του αερίου επιτυγχάνεται με την ψύξη του ακατέργαστου εισερχόμενου αερίου σε θερμοκρασία κάτω από τη θερμοκρασία του σημείου δρόσου σε δύο εναλλάκτες θερμότητας. Αυτό προκαλεί την απομάκρυνση της υγρασίας σε μορφή συμπυκνώματος πριν την αναθέρμανση του αερίου καθώς φεύγει από τον αφυγραντήρα. Το πρόσθετο όφελος αυτού του συστήματος είναι ότι ορισμένη ποσότητα θείου αφαιρείται από το αέριο στο συμπύκνωμα, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας του αερίου.

Οφέλη του συστήματος

 • Προστατεύει τη μηχανή.
 • Αφαιρεί την υγρασία από το αέριο καυσίμου.
 • Ελαττώνει το θείο στο αέριο καυσίμου.
 • Μειώνει τις απαιτήσεις συντήρησης της μηχανής.
 • Βελτιώνει τον κύκλο ζωής του λαδιού.

Σημαντικοί παράγοντες

Οι αφυγραντήρες αερίου καυσίμου διαχωρίζονται με βάση τους ακόλουθους βασικούς παράγοντες:

 • Τύπος αερίου
 • Ρυθμός ροής αερίου
 • Συγκέντρωση μεθανίου αερίου
 • Θερμοκρασία ακατέργαστου αερίου
 • Ρύποι αερίου
 • Επιτρεπόμενη απώλεια πίεσης

Ανάλογα με τον τύπο του αερίου καυσίμου που χρειάζεται ξήρανση (π.χ. βιοαέριο, αέριο χωματερής ή άλλο) είναι δυνατό να παρέχονται διαφορετικοί αφυγραντήρες αερίου. Ο ρυθμός ροής αερίου και η συγκέντρωση αερίου μεθανίου θα καθορίσουν την ποσότητα του αερίου που είναι σε θέση να επεξεργαστεί ο αφυγραντήρας. Η θερμοκρασία του ακατέργαστου αερίου στην είσοδο του αφυγραντήρα θα καθορίσει πόσο υψηλή θα είναι η ικανότητα ψύξης του αφυγραντήρα. Οι ρυπογόνες ουσίες στο καύσιμο αέριο μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα για τη μονάδα και συνεπώς πρέπει να ελεγχθεί ότι βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων. Τέλος, τα επιτρεπόμενα επίπεδα απώλειας πίεσης πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, καθώς οι δεξαμενές αερίου βρίσκονται συνήθως σε χαμηλές πιέσεις και υπάρχει επιπλέον απώλεια πίεσης κατά μήκος του αφυγραντήρα. Δεν είναι επιθυμητή η απορρόφηση αερίου μέσω αγωγών υπό αρνητική πίεση.

Ποιότητα αερίων καυσίμων

Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας καυσίμων για τις μηχανές αερίου Jenbacher, οι οποίες αναφέρονται στο έγγραφο τεχνικών οδηγιών της Jenbacher (επικοινωνήστε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας για να λάβετε ένα αντίγραφο). Τα επίπεδα υγρασίας στο αέριο πρέπει να διατηρούνται στο ελάχιστο για την προστασία του κινητήρα και τη βελτιστοποίηση της καύσης. Η υψηλή υγρασία είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των βιολογικά παραγόμενων αερίων και του ανθρακαερίου.


Προμήθεια

Η Clarke Energy είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας αφυγραντήρες αερίου στα πλαίσια της προμήθειας μαζί με τη γεννήτρια. Δεν είναι δυνατό να παρέχουμε αφυγραντήρες εκτός του πλαισίου των μηχανών αερίου Jenbacher ή της εγκατάστασης συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το γραφείο της Clarke Energy της περιοχής σας.

Έργα

Ενδιαφέρεστε να εγκαταστήσετε μία μηχανή αερίου Jenbacher;

Εάν έχετε περισσότερες τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση μηχανών Jenbacher στην επιχείρησή σας ή για να προγραμματίσετε μία επιτόπια επίσκεψη: