Η Kohler Co. θα ιδρύσει το Τμήμα Ενέργειας ως Ανεξάρτητη Επιχείρηση με Platinum Equity ως Επενδυτικό Συνεργάτη Πλειοψηφίας, επιταχύνοντας τις στρατηγικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και για τους δύο οργανισμούς

Η Kohler Co. θα ιδρύσει το Τμήμα Ενέργειας ως Ανεξάρτητη Επιχείρηση με Platinum Equity ως Επενδυτικό Συνεργάτη Πλειοψηφίας, επιταχύνοντας τις στρατηγικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και για τους δύο οργανισμούς

Αυτόνομη επιχείρηση που παρέχει λύσεις ενεργειακής ανθεκτικότητας που αναμένεται να επωφεληθούν από την εμπειρία της Platinum Equity στη διαμόρφωση και τη λειτουργική εξειδίκευση KOHLER , Wis. – 6 Νοεμβρίου 2023 – Η Kohler Co. ανακοίνωσε σήμερα τη στρατηγική απόφαση...