Στα αγγλικά: Clarke Energy Congratulates Channel Partner, TDX on Prestigious Recognition

Clarke Energy is delighted to announce that Deloitte has recognised our esteemed New Zealand Channel Partner, TDX, a leading supplier within the heavy equipment industry, as a “Best Managed Company”.

The Best Managed Companies programme evaluates privately run companies in New Zealand against global benchmarks for success, backed by a 31-year history and a proven framework.

This prestigious accolade is a testament to TDX’s outstanding performance in key areas such as strategy, culture, capabilities, innovation, governance, and financial management. For Clarke Energy, this recognition validates TDX as an exceptionally well managed distribution partner, offering product, service, and aftersales support for our Kohler generator range throughout New Zealand.

Uzma Hayat, Clarke Energy Regional Sales Manager NZ, states:

“We congratulate TDX on this accomplishment. This recognition underscores the robustness and efficiency of TDX’s operation and our shared commitment to excellence.” 

The benefits of this prestigious recognition extend to our customers who rely on Kohler generators for their unrivalled reliability, quality, and innovation. TDX, with its nationwide network of 18 branches, ensures that product and service support is readily available 24/7, enhancing the resilience and operational efficiency of businesses and communities across New Zealand.

Additionally, TDX’s dedication to delivering Kohler products plays a pivotal role in community resilience. By offering dependable power solutions, TDX aids businesses and communities in maintaining functionality during power outages, emergencies, and natural disasters, contributing to societal stability and well-being.

Of the recognition as a “Best Managed Company”, Colm Hamrogue, TDX CEO states:

“Being named a Best Managed Company is a testament to the dedication and support of the entire TDX team, including our key partners like Clarke Energy – thank you.”

For more information on our Kohler product range, visit Clarke Energy Kohler Diesel Gensets.

 

Αναζήτηση Ειδησεογραφικού Άρθρου

Generic filters
Exact matches only

Αναζήτηση Ανά Κατηγορία

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.