CHP ECOTERRA Biogaz Vornicenii Mici, județul Suceava

Centrala de cogenerare “Moara” este amplasată în județul Suceava, comuna Moara, satul Vornicenii Mici, pe un teren cu o suprafață de 29.500 mp. Activitatea de baza a Centralei este producerea energiei electrice si termice in cogenerare utilizand sursele regenerabile de energie – biomasa (culturi energetice – porumb siloz si dejectii animaliere). Investitia beneficiaza de sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, prin Certificate Verzi

Statia de biogaz are o capacitate de producție a biogazului de 2MW/h și capacitatea electrica totală instalată de aprox. 3 MW/h. Centrala de cogenerare este echipata cu 2 motoare de cogenerare de fabricatie GE Jenbacher – JMS 420 GS – B.LC care functioneaza pe biogaz, cu o putere electrica de 1,487 MW, respectiv o putere termica de 1,472 MW fiecare, si un randament total de 83,9%.

Biogazul este produs prin procesul de fermentare anaeroba a biomasei in trei fermentatoare. Stația de producere a biogazului functioneaza 24/24 ore zilnic, 365 de zile pe an. Aceasta a fost astfel dimensionata pentru a produce timp de 24 ore zilnic necesarul de biogaz pentru fuctionarea celor 2 motoare de cogenerare, timp de 16 ore pe zi, in varf. Productia de biogaz realizata in timpul noptii este stocata intr-un rezervor si este utilizata de catre motoare in timpul zilei. Motoarele de cogenerare produc si livreaza energie electrica in SEN zilnic, între orele 7:00–23:00, avand un consum de biogaz de aproximativ 1.600 m3/oră.

Materia prima utilizata este in proportie de peste 97% cultura energetica – porumb siloz (consum anual aprox. 36.200 t/an) si 3% deseuri agricole – dejectii animaliere (consum anual aprox 1.000 t/an).

Consumul intern de energie electrică al stației de biogaz si al centralei de cogenerare este asigurat pe timpul zilei din productia de energie electrica a motoarelor, iar pe timpul noptii acesta este asigurat din SEN, prin incheierea unui contract bilateral cu un furnizor de energie electrica.

Clarke Energy Romania asigura mentenanta preventiva si corectiva a motoarelor in baza unui contract de service.

Client: 
TEB Project One (acum Ecoterra Biogas) Moara Suceava
Capacitate: 
2,974 MWe
Locatie:
Moara Suceava România
Data punerii în funcțiune:
Martie, 2014
Producător:
GE (acum INNIO) Jenbacher
Instalate de:
TEB Energy Business (acum Clarke Energy Romania) – investitie proprie
Tip:
2 x JMS420
Combustibil primar: Biogaz din culturi energetice – porumb siloz si deseuri animaliere

Putem să vă ajutăm?
Contactați-ne chiar acum >

More Case Studies

VEST ENERGO București 22,8 MWe

VEST ENERGO București 22,8 MWe

Energia electrică generată de motoare este injectată în Sistemul Energetic Național (SEN), în timp ce căldura este livrată sistemului de încălzire centralizată (RADET) din București.

Aveți alte întrebări?

Dacă aveți întrebări tehnice care necesită răspuns, putem să organizăm o întrevedere cu un consultant în vânzări sau să programăm un studiu de fezabilitate.