CHP ECOTERRA Biogaz Vornicenii Mici, județul Suceava

Centrala de cogenerare “Moara” este amplasată în județul Suceava, comuna Moara, satul Vornicenii Mici, pe un teren cu o suprafață de 29.500 mp. Activitatea de baza a Centralei este producerea energiei electrice si termice in cogenerare utilizand sursele regenerabile de energie – biomasa (culturi energetice – porumb siloz si dejectii animaliere). Investitia beneficiaza de sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, prin Certificate Verzi

Statia de biogaz are o capacitate de producție a biogazului de 2MW/h și capacitatea electrica totală instalată de aprox. 3 MW/h. Centrala de cogenerare este echipata cu 2 motoare de cogenerare de fabricatie GE Jenbacher – JMS 420 GS – B.LC care functioneaza pe biogaz, cu o putere electrica de 1,487 MW, respectiv o putere termica de 1,472 MW fiecare, si un randament total de 83,9%.

Biogazul este produs prin procesul de fermentare anaeroba a biomasei in trei fermentatoare. Stația de producere a biogazului functioneaza 24/24 ore zilnic, 365 de zile pe an. Aceasta a fost astfel dimensionata pentru a produce timp de 24 ore zilnic necesarul de biogaz pentru fuctionarea celor 2 motoare de cogenerare, timp de 16 ore pe zi, in varf. Productia de biogaz realizata in timpul noptii este stocata intr-un rezervor si este utilizata de catre motoare in timpul zilei. Motoarele de cogenerare produc si livreaza energie electrica in SEN zilnic, între orele 7:00–23:00, avand un consum de biogaz de aproximativ 1.600 m3/oră.

Materia prima utilizata este in proportie de peste 97% cultura energetica – porumb siloz (consum anual aprox. 36.200 t/an) si 3% deseuri agricole – dejectii animaliere (consum anual aprox 1.000 t/an).

Consumul intern de energie electrică al stației de biogaz si al centralei de cogenerare este asigurat pe timpul zilei din productia de energie electrica a motoarelor, iar pe timpul noptii acesta este asigurat din SEN, prin incheierea unui contract bilateral cu un furnizor de energie electrica.

Clarke Energy Romania asigura mentenanta preventiva si corectiva a motoarelor in baza unui contract de service.

Client: 
TEB Project One (acum Ecoterra Biogas) Moara Suceava
Capacitate: 
2,974 MWe
Locatie:
Moara Suceava România
Data punerii în funcțiune:
Martie, 2014
Producător:
GE (acum INNIO) Jenbacher
Instalate de:
TEB Energy Business (acum Clarke Energy Romania) – investitie proprie
Tip:
2 x JMS420
Combustibil primar: Biogaz din culturi energetice – porumb siloz si deseuri animaliere

Putem să vă ajutăm?
Contactați-ne chiar acum >

More Case Studies

Aveți alte întrebări?

Dacă aveți întrebări tehnice care necesită răspuns, putem să organizăm o întrevedere cu un consultant în vânzări sau să programăm un studiu de fezabilitate.