Υποστηρίζουμε Μηδενικό Αποτύπωμα Άνθρακα Ενεργοποιούμε Βιώσιμο Μέλλον

Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις θέτουν φιλόδοξους στόχους ώστε να έχουν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2050 ή και νωρίτερα. Η Clarke Energy ήδη κοιτάει στο μέλλον με νέες τεχνολογίες που υποστηρίζουν την αποανθρακοποίηση των δικτύων ενέργειας. Οι δυο τρόποι αποανθρακοποίησης των δικτύων που έχουν προταθεί αλλάζουν τη σύσταση των αερίων στο δίκτυο σε υδρογόνο και βιομεθάνιο, τα ‘πράσινα αέρια’. Η Clarke Energy με την εμβέλεια των εγκαταστάσεων που προσφέρει μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα και να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα.

ΣΗΘ έτοιμη για Υδρογόνο

Η μηχανές της INNIO Jenbacher μπορούν να λειτουργούν με Υδρογόνο.

Βιοαέριο και Αναερόβια Χώνευση

Το αγροτικό βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Αναβάθμιση Βιοαέριου και Ανανεώσιμο Φυσικό Αέριο

Το ανανεώσιμο βιομεθάνιο που παράγεται είναι σχεδόν 100% μεθάνιο.

Εφεδρικοί Σταθμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας

Βοηθούν στην εξισορρόπηση των αυξομειώσεων τάσης του ηλεκτρικού δικτύου.

Υποστηρίζοντας Στοιχειώδεις Υπηρεσίες

Παραδίνεται ενεργειακή ανθεκτικότητα σε νοσοκομεία, κέντρα δεδομένων και βιομηχανίες.

Αξιοπιστία και Αποδοτικότητα της Μηχανής

Η αποδοτικότητα της γεννήτριας έχει σαν αποτέλεσμα την εξαιρετική οικονομία καυσίμου και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις

Υβριδικές Λύσεις Ενέργειας και Μικροδίκτυα

Συνδυάζοντας άμεση παροχή ενέργειας με ανανεώσιμες τεχνολογίες.

Ανάκτηση Άνθρακα

Ανακτώντας άνθρακα από καυσαέρια για επιτόπια χρήση.

Τα Webinars για τις αλλαγές στο ενεργειακό μείγμα

‘The changing energy mix: decarbonise your energy and save money now’ hosted by the Food and Drink Federation

Heat and Decentralised Energy 2020 – The UK’s Evolving Energy Mix – hosted by the ADE

 

Η μηχανές της INNIO Jenbacher είναι έτοιμες για υδρογόνο

Η μηχανές της INNIO Jenbacher είναι έτοιμες για υδρογόνο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο για να παραχθεί ηλεκτρισμός, θέρμανση και ψύξη. Ένας αριθμός μηχανών Jenbacher λειτουργούν τώρα με έως 70% υδρογόνο. Η INNIO σχεδιάζει το 2021 να παρουσιάσει μηχανές που μπορούν να λειτουργούν 100% με υδρογόνο και αιθανόλη. Συνδυασμένες μονάδες θέρμανσης και ψύξης μπορούν να προσαρμοστούν στο μέλλον ώστε να πληρούν τα κριτήρια του νέου ενεργειακού μείγματος. Οι επενδύσεις μπορούν να γίνουν με ασφάλεια σε καινούργιες ή υφιστάμενες μονάδες.

Εστίαση στην Παγκόσμια Βιωσιμότητα 

>7GW

Εγκατεστημένη βάση παγκοσμίως

>1.5GW

Ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια εγκατεστημένη παγκοσμίως

>1GW

Εφεδρική και ευέλικτη εγκατεστημένη παγκοσμίως

27

Επιχειρήσεις σε 27 χώρες 

Τελευταία Νέα και Έργα Βιωσιμότητάς

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.