Διαμόρφωση Μονάδων Συμπαραγωγής

Οι μονάδες μηχανών αερίου Jenbacher έχουν διαμορφωθεί για την ανάκτηση ηλεκτρισμού και θερμότητας μέσω διαμόρφωσης συμπαραγωγής / ΣΗΘ.

Όπως και με τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, η μηχανή αερίου συνδέεται με τον εναλλάκτη, ο οποίος παράγει ηλεκτρική ισχύ προς εξαγωγή. Τα κυκλώματα ψύξης νερού της μηχανής συνδέονται πρώτα με έναν εναλλάκτη θερμότητας με πλάκες, ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά θερμού νερού σε ένα εξωτερικό κύκλωμα θερμού νερού, συνήθως σε μια βάση ροής/επιστροφής 70/90°C. Τυχόν πλεονάζουσα θερμότητα πρέπει να απορρίπτεται χρησιμοποιώντας παρακείμενες ψήκτρες αέρα για τη διευκόλυνση της σωστής λειτουργίας της μηχανής. Η μηχανή, ο εναλλάκτης και ο εναλλάκτης θερμότητας με πλάκες τοποθετούνται σε πέλματα για ευκολία στη μεταφορά. Η μονάδα βρίσκεται συνήθως μέσα σε μια ειδική κατασκευή και, ιδανικά, με μεμονωμένα ηχομονωτικά περιβλήματα για τη μείωση της διαφυγής θορύβων και για την προστασία των μηχανικών συντήρησης.

Συνήθεις Εφαρμογές των Μονάδων Συμπαραγωγής

Οι μονάδες συμπαραγωγής χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών εφαρμογών, όπως:

  • Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση φυσικού αερίου σε κτίρια, όπου απαιτείται θερμό νερό για την παροχή θερμότητας.
  • Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση φυσικού αερίου στη βιομηχανία, όπου απαιτείται θερμό νερό για τοπικές διεργασίες.
  • Εφαρμογές βιοαερίου, όπως μονάδες βιοαερίου και λυμάτων, όπου χρησιμοποιείται θερμό νερό για τη θέρμανση των χωνευτηρίων και την υποστήριξη της παστερίωσης.
Έργα

Ενδιαφέρεστε να εγκαταστήσετε μία μηχανή αερίου Jenbacher;

Εάν έχετε περισσότερες τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση μηχανών Jenbacher στην επιχείρησή σας ή για να προγραμματίσετε μία επιτόπια επίσκεψη: