Βιοαεριο Ενεργεια Ανω Λιοσια Α.Ε (Β.Ε.Α.Λ. Α.Ε)

Βιοαεριο Ενεργεια Ανω Λιοσια Α.Ε (Β.Ε.Α.Λ. Α.Ε)

Η ΒΕΑΛ Α.Ε. είναι ο ιδιοκτήτης  της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στον Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων, η οποία χρησιμοποιεί βιοαέριο και βρίσκεται σε λειτουργία από το 2001. Τον Οκτώβριο του 2016 προστέθηκαν στην συνολική ισχύ της μονάδας επιπλέον 10,8...
Στα αγγλικά: Bord na Móna’s Drehid Waste Management Facility

Στα αγγλικά: Bord na Móna’s Drehid Waste Management Facility

The Irish Drehid Waste Management facility opened in 2008 to manage up to 360,000 tonnes of residual waste, including municipal, commercial and industrial waste. Bord na Móna has now taken its operations in this location one step further. The ‘Landfill Gas Utilisation...
Plessis Gassot’s Landfill Gas Power Plant Linked to District Energy

Plessis Gassot’s Landfill Gas Power Plant Linked to District Energy

Clarke Energy replied to a call for tenders launched in 2009 by the Véolia Propreté group, who wanted to replace their steam turbine and three steam boilers installed on the ISDND plant in Plessis Gassot. Veolia will to implement a larger and more electrically...
Waste Used to Energise the Irish Economy with Renewable Power, Jobs and Growth

Waste Used to Energise the Irish Economy with Renewable Power, Jobs and Growth

Clarke Energy has signed a contract with Bord na Móna to deliver a landfill gas power plant at the Drehid Landfill site in the Republic of Ireland. This power plant will help to stimulate the economy utilising landfill gas that originates from household waste to...