Μοναδα Παραγωγης Βιοαεριου, Βιοαεριο Πελλας Α.Ε

Μοναδα Παραγωγης Βιοαεριου, Βιοαεριο Πελλας Α.Ε

Η μονάδα βιοαερίου «Βιοαέριο Πέλλας Α.Ε.» κατασκευάστηκε το 2015 και έχει συνολική ηλεκτρική ισχύ 0.95 MW, κάνοντας χρήση μιας (1) μηχανής συμπαραγωγής Jenbacher JMS 320 GS-BL v.C25. Έχοντας βάση τον κάμπο των Γιαννιτσών, η μονάδα διαχειρίζεται απόβλητα αγροτικής,...
Στα αγγλικά: Koyambedu Sewage Treatment Power Plant

Στα αγγλικά: Koyambedu Sewage Treatment Power Plant

Established in 1979, Enviro Control Associates (I) Pvt. Ltd. is one of the leading Indian companies operating in the domain of Environmental Engineering. The company has a strong foothold in water treatment, sewage treatment, effluent treatment, municipal solid waste...