Στα Αγγλικά: Clarke Energy’s ISO Recertifications and Achilles Audit Success

We’re thrilled to announce that our facilities in the UK, Ireland, and South Africa have been recertified for ISO 14001 and 45001, demonstrating our commitment to health, safety and sustainable practices. Additionally, these regions, alongside Nigeria, have been recertified for ISO 9001, underscoring our dedication to quality management and exceeding customer expectations.

Clarke Energy Nigeria office

Furthermore, Clarke Energy have achieved outstanding results in this years’ Achilles B2 Audit. Following a comprehensive 2-day assessment, we were awarded a perfect score of 100% for our management systems audit and an impressive 98% for our site audit at Drumcross Generation Ltd. We were particularly praised for our thorough occupational health and mental health provisions available to our staff.

The Achilles UVDB Verify is an independent third-party audit of an organisation covering:

  • Health and Safety
  • Environmental
  • Quality
  • Corporate Social Responsibility (CSR)

The B2 category, a two-day audit tailored for companies serving the utilities sector, includes an evaluation of management systems and site-based assessments. Clarke Energy received almost perfect marks in both categories.

These excellent results highlight Clarke Energy’s commitment to continuous improvement and the stringent standards that we uphold in safeguarding our staff and meeting our customers’ requirements.

Drumcross Generation Ltd site

Αναζήτηση Ειδησεογραφικού Άρθρου

Generic filters
Exact matches only

Αναζήτηση Ανά Κατηγορία

Επιπλέον απορίες;

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση, εάν θα θέλατε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον σύμβουλο πωλήσεων ή για να εξετάσουμε μαζί τις δυνατότητες εφαρμογής.